Văn Cúng Cổ Truyền

Bài văn khấn trong lễ Đức Thánh Hiền

Bài Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền   VCCT

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Bài văn khấn trong cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Bài Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo   VCCT

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Con lạy chín phương trời, mười

Bài văn khấn trong khi cúng Thần Tài

Bài Văn khấn lễ khai trương cửa hàng   VCCT

Văn khấn Thần Tài Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì,

Bài văn khấn trong lễ Phật

Bài Văn khấn lễ Phật   VCCT

Văn khấn lễ Phật – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay

Bài văn khấn trong lễ Đức Ông

Văn khấn lễ Đức Ông – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. –

Bài văn khấn trong Lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật

Bài văn khấn trong Lễ cáo Long Thần Thổ địa

Bài Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa   VCCT

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa – Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười

Bài văn khấn trong cúng thần Thổ Công

Văn khấn thần Thổ Công Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc

Bài văn khấn trong lễ nhập trạch

Văn khấn lễ nhập trạch Lễ Nhạp Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất

Bài văn khấn trong lễ Cải Cát

Văn khấn – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức

Bài văn khấn trong Lễ Đàm tế

Bài Văn khấn Lễ Đàm tế   VCCT

Văn khấn – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức

Bài văn khấn trong Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)

Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2) – Con lạy chín phương Trời, mười phương

Bài văn khấn trong Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)

Bài Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)   VCCT

Nam mô a di Đà phật! Nam mô a di Đà phật! Nam mô a di Đà phật! Con lạy

Bài văn khấn trong Ngày Rằm tháng Bảy

Văn khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Bày lễ và

Bài văn khấn trong lễ khai trương cửa hàng

Bài Văn khấn lễ khai trương cửa hàng   VCCT

Văn khấn lễ khai trương cửa hàng Cửa hàng, nhà xưởng… đều nằm trên đất do vị Thổ Thần nơi

Bài văn khấn trong lễ hồi hoàn địa mạch

Bài Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch   VCCT

Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường

Bài văn khấn trong dâng sao giải hạn

Bài Văn khấn dâng sao giải hạn   VCCT

Văn khấn dâng sao giải hạn Mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt