Bài văn khấn trong Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)

Bài văn khấn ngày Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)   VCCT

Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8, tết này còn gọi là ”Tết Trông

Bài văn khấn trong Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ”Xá tội vong nhân”

Bài văn khấn trong Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)

Bài khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)   VCCT

Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa

Bài văn khấn trong Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)

Bài khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)   VCCT

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn

Bài văn khấn trong Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

Bài khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu   VCCT

Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi

Bài văn khấn trong Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)

Bài văn khấn khi đi Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)   VCCT

  Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ

Bài văn khấn trong Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên)

Bài khấn Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên)   VCCT

Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên) Ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn dầu tiên của năm mới, theo tục


Thế Giới Nhang – Nhang Cao Cấp – Cửa Hàng Bán Nhang – Nhang Trầm